IN Magazine : AFF

tinah

sarNie Coma
wowerz, shes gorgeous! i cant wait til the actual mag. comes out. this look like IN mag

the interview also mention about her new lakorn with ken! :yahoo: someone care to translate please?
à¹?อฟ-ทัà¸?ษอร ภัà¸?ดิ์สุขเจริà¸? บูชารัà¸?à¹?ท้ ทั้งสี่ห้องของหัวใจยà¸?ให้ หมวดอ๋อ ร.ต.ท.ยุทธวัน รัตนะพร เพียง ผู้เดียว หนุ่มอื่นบ่นเสีย ดาย สวย หวานสไตล์ ไทย ดวงตาà¸?ลมโต ยิ้มหวาน บุคลิà¸?มาดนิ่มเป็นผู้ดีดูเรà¸
ยบร้อยออà¸?อย่างงี้ à¹?ต่ à¹?อฟ à¸?ลับไม่โลดโผนเรื่องความรู้à¸
ึà¸?อยาà¸?จะรัà¸? เน้นรัà¸?น้อยà¹?ต่รัà¸?นานๆ ประสบà¸?ารณ์รัà¸?เลยสั้น โตเป็นสาวเคยได้สัมผัสรัà¸?à¹?คà¹
ชายเดียว

ตอนนี้ à¹?อฟ พลิà¸?จาà¸?นางเอà¸?มาดนุ่มนิ่ม มารับบทนางเอà¸?สู้คน ในละครà¹?นวซาดิสต์ตบจูบเรื่อà¸
“จำเลยรัà¸?â€? ออà¸? อาà¸?าศทางช่อง 3 à¹?อฟต้องเหนื่อยตั้งà¹?ต่ต้นยัà¸
จบเรื่อง เพราะถูà¸?พระเอà¸? อั้ม-อธิชาติ ชุมนานนท์ จับมาà¹?à¸?้à¹?ค้นผิดตัว à¹?อฟ à¸?็เลยต้องยอมรับคำพิพาà¸?ษาจาà¸
ศาลเตี้ย ถูà¸? อั้ม ฉุดà¸?ระชาà¸?ลาà¸?ถู พาไปทรมาน จนผิวขาวๆเขียวช้ำสะบัà¸?สะบอà¸
ดีว่าละครเวอร์ชั่นนี้วางบทà¹
ห้นางเอà¸?ไม่ยอมคน พอพระเอà¸?ตะคอà¸?ใส่ à¹?อฟ à¸?็à¹?ผดเสียง 18 หลอดโต้à¸?ลับ หน้าประวัติศาสตร์ละครไทยยัà¸
ต้องจารึà¸?ไว้ว่า à¹?อฟ เป็นนางเอà¸?เสียงà¹?หลมเหมือนนà¸
งร้ายเลย �ละมีละครเรื่อง “ใจร้าว� ของ จิ๋ม-มยุรฉัตร คู่�ับ เคน-ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์ โดยมี หน่อย-บุษ�ร เป็น “เจ๊ดัน� เพราะดูละคร “จำเลยรั�� ที่ �อฟ เล่น�ล้ว เ�ิดหลงเสน่ห์นางเอ�หน้าไทย เลยไฟเขียวบอ�ให้ เคน รับบทพระเอ�เล่น เรื่องนี้

ทั้งๆที่à¸?่อนหน้านี้ à¹?อฟ จะสวยเย็นๆหนุ่มๆมองà¹?ล้วเพลà¸
ดเพลิน à¹?อฟ จะà¸?วาดเรียบทั้งหนังละครà¹?นวà¸
ีเรียด ถือว่า à¹?อฟ มาช่วยเบรà¸?อารมณ์ พวà¸?ที่ชอบดู “นม-à¸?้น-ตูดâ€? ดูมาà¸?ๆอารมณ์à¸?็à¸?ระเจิง à¸?็มาพัà¸?สายตาที่หน้า à¹?อฟ ตอนเข้าวงà¸?ารใหม่ๆ à¹?อฟ ได้รับบทนางเอà¸?ละคร “มิตร ชัยบัà¸?ชาâ€? ดวงสมพงศ์à¸?ะละครพีเรียด ขนาด ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล ยังมองเห็น คว้าตัว à¹?อฟ ไปรับบท มณีจันทร์ ในหนัง “ตำนานสมเด็จพระนเรศวรâ€? นอà¸?จาà¸?ถูà¸?เรียà¸?ว่าเป็นนางเอà¸
หน้าไทย à¹?อฟ ยังได้ฉายาว่า “นางเอà¸?มาดไฮโซâ€? จน à¹?อฟ ยังต้องออà¸?มาà¹?à¸?้ตัวว่า เธอเป็นนางเอà¸?ธรรมด๊า...ธรรมดà¸
พ่อเป็นสถาปนิ� มี�ิจ�ารด้านออ��บบ ไม่ได้มาจา�ตระ�ูลไฮโซ �ต่ “มาดมันให้� คนส่วนให�่�็เลยยัง�ังใจว่า “�อฟเป็นไฮโซ�ดีà¸?รีความงามà¸?่อนจะเป็นนางเà¸
à¸?ของ à¹?อฟ เคยเป็นผู้เชิà¸?พระเà¸?ี้ยวในงà¸
นฟุตบอลประเพณี สมัยที่เรียนจุฬาลงà¸?รณ์มหาวà¸
ทยาลัย ตระ�ูล �อฟ เป็น “ดาวมหาลัย� �ันทุ�คน �ม่, ป้า, น้า �็จบจุฬาฯทุ�คน!

เส้นทางà¸?ารทำงานของ à¹?อฟ ยังรุ่งโรจน์ ปีนี้ à¹?อฟ à¸?ลายเป็นนางเอà¸?งานเยอะ มีบทà¹?ปลà¸?ใหม่สลับหมุนเวียนใà¸
้เล่นตลอด à¹?ต่สำหรับเรื่องรัà¸? à¹?อฟ หยุดสงบนิ่งอยู่à¸?ับ หมวดอ๋อ (อดีตà¹?ฟนเà¸?่า อ้อม-พิยดา) หนุ่มคนนี้รสนิยมดี มีà¹?ฟนเป็นนางเอà¸?มาตลอด หลายปีที่รัà¸?à¸?ันมา ตำรวจไทยทำคะà¹?นนเอาชนะใจ ยุครัà¸?ง่ายหน่ายเร็ว ผู้หà¸?ิงที่พิสมัยà¸?ารเปลี่ยนà¸
ู่รัà¸? เหมือนเปลี่ยนเสื้อ คงอุทานในใจว่า à¹?อฟ ช่างเป็นนางเอà¸?หัว โบราณ “รัà¸?เดียว ใจเดียว อยู่ได้â€? à¹?ล้วเป็นไง ช่วงตอนระยะความรัà¸?คงที่ ความตื่นเต้นหวือหวาลดลง ชีวิตรัà¸? à¹?อฟ à¸?ับ อ๋อ เริ่มขาดสีสัน ยังเคยมีข่าว หมวดอ๋อ à¹?อบชะà¹?ว้บไปหาสีสันให้à¸?ับชีà¸
ิต ไป�ุ๊��ิ๊�อยู่�ับ หมิง-ชาลิสา บุ�ครองทรัพย์ จน�ลายเป็นข่าว “รั� 3 เส้า� ให�่โตครึ�โครม �ต่ �อฟ �็ใช้มาดนิ่ง�บบผู้ดี สยบความเจ้าชู้ สุดท้าย หมวดอ๋อ �็�พ้ใจ�ลับมาหา “น้ำพริ�ถ้วยเ�่า� รสชาติ�ลม�ล่อมคงถู�ปา��ว่า “นางสาวไทย� เป็นไหนๆ!à¹?ต่สองสาว à¹?อฟ à¸?ับ หมิง นับจาà¸?เปิดศึà¸?ชิงชาย à¸?็à¸?ลายเป็น “คู่เà¸?าเหลาâ€? มี หมิง ที่ไหน à¹?อฟ เป็นต้องลาà¸? หมวดอ๋อ ไปเดินเย้ย ไม่รู้ว่า ความรัà¸?ของ à¹?อฟ ที่มีต่อ อ๋อ เป็นรัà¸?ในรอยà¹?ค้นรึเปล่า เพราะ อ๋อ จะไปคั่วสาวใหม่à¸?็ไม่รอด à¹?อฟ บอà¸?เคล็ดลับคาถาเรียà¸?à¹?ฟนà¸?ลัà¸
มารัà¸?คือ “ให้ อิสระ ไม่ผูà¸?มัดâ€? (หนุ่มๆทั้งโลà¸?คงอยาà¸?ให้à¹?ฟนคà
´à¸”à¹?บบนี้) ซึ่ง à¹?อฟ บอà¸?ว่า “à¹?อฟรู้จัà¸?ตัวพี่อ๋อมาà¸?à¸?ว่าà¸
นอื่น ผู้ชายทุà¸?คนส่วนหนึ่งต้องมีà¸
วามเจ้าชู้ à¹?ต่เอาเป็นว่าเราคบà¸?ันในระดà¸
บนี้ เป็นคนที่สนิท เราà¸?็ให้อิสระไปควบคุมเขาไมà¹
ได้ เพราะเรายังไม่ได้ผูà¸?มัดอะไà¸
�ัน�.


credit to thairath
 

sarN

sarNie Granny
she HOT . Funnie , i look at the text and there only 2 word dat i recognize the most --- "Jamleuy Rak" & "JOOP/KISS" . It prolly my JLR FEVER
 

onahc

sarNie Elites
excerpt from the interview said noi busakorn "long saneh" aff in jumluey ruk so she gave ken the green light and told him to accept the p'ek role in "jai rao". lol. her bf used to date aom piyada too.
 

sarN

sarNie Granny
excerpt from the interview said noi busakorn "long saneh" aff in jumluey ruk so she gave ken the green light and told him to accept the p'ek role in "jai rao". lol


Onahc ! Girl ! So dat mean Noi fall in love w/ Aff in her role in Jamleuy that she give Ken teh Green LIGHT ? JLR FEVER
 

whiterose81

sarNie Elites
love this lakorn ....... what to c her with ken cant wait!!!!!!!!!!!!
 

Jieb_Lover

sarNie OldFart
aha.. Noi is so cute she fell in love with Jum Leuy Ruk/Aff also... hehe she's the best wife ever.. Ken is lucky.. I am glad Noi asked Ken to accept that lakorn, it was very nice of her coz I really wanted to see Ken and Aff together also. I can't wait to see them together but for right now it JLR fever... AHAHA... anyways thanks for the updates tinah.. mann Aff so so freakin' HOTTT up in that shoot can't wait for it.. i want aff and aum to have a shoot together!
 
Top