Fansign Game!

rukD2B

Bai Yang [♥] Fong T. Xiong
Fan sign!! LOLs. Cute game, nice idea, Mud. Ha, ha.
Here's one for you Bao! I wub you!!!

 
Top